BAKSİFED BAŞKANLIĞI’NA ABDULLAH ERDOĞAN SEÇİLDİ

Bu yıl 8. kez gerçekleştirilen BAKSİFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Abdullah Erdoğan seçildi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, geçen dönem Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanlığını yürüten Abdullah Erdoğan BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan faaliyetleriyle, ortak ilke ve hedeflerin benimsenmesinde, sanayici ve iş insanlarının ortak sesi olmayı amaçlayan BAKSİFED bu yıl 3. kez seçime gitti. Federasyon kuruluş amaçları çerçevesinde sektörel ve ulusal ekonomik politikalara katkıda bulunma hedeflerinin olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, “Sanayici ve iş insanları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz. Sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. 11 SİAD’ın temsil edildiği yönetim kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, Başkan Yardımcıları Mustafa Hulusi Söylemez, Turgay Akar, Ahmet Kasapoğlu, Dilek Özdemir, Dr. Figen Sayın, Akın Tabaklar, Deniz Kurt, Dr. Aynur Doğan, M. Sadi Kan, Erdal Kılıç, Genel Sekreter A. Semih Beken ve Sayman Mustafa Emre Şandan olarak belirlendi.
BAKSİFED Yönetim Kurulu’nda derneklerin temsilleri;
Yönetim Kurulu

Abdullah ERDOĞAN Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu,
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Delegesi Mustafa Hulusi SÖYLEMEZ
Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay AKAR
Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KASAPOĞLU
Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dilek ÖZDEMİR
Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen SAYIN
Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın TABAKLAR
Burdur Genç Yönetici Serbest Meslek Mensupları ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz KURT
Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aynur DOĞAN
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Sadi KAN
Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal KILIÇ
Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı A. Semih BEKEN
Antalya Serbest Bölge İş Adamları Derneği (ASBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emre ŞANDAN

Toplantıyla ilgili detaylı bilgi için;
Ebru ÇENGELOĞLU
ANSİAD Basın Danışmanı
E-mail: basin@ansiad.org.tr
Tel: 0242 3120303
Fax: 0242 3215511