BAKSİFED HAKKINDA
 
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla kurulan BAKSİFED, 15 Mart 2011 tarihinde resmen kurulmuş, 25 Mart 2011 tarihinde TÜRKONFED'e (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) üye olmuştur.

ANSİAD(Antalya), ALSİAD(Alanya), MASİAD(Manavgat), ANTİKAD(Antalya), IGSİAD(Isparta), OSİAD(Antalya Organize), AGİDER(Antalya), TÜSİAD (İstanbul), BUSİAD (Burdur), YÖRSİAD (Antalya) ve ASBİAD (Antalya) üyeliklerinin bulunduğu federasyonumuz, üyelerinin yaklaşık 5.300.000.000 TL toplam cirosu, 550.000.000 $ toplam ihracatı ve 60.000 toplam istihdamı ile ülke ekonomisine katkı sağlar.